00 48 607 200 200

REZERWACJA
Holiday Poland Cheap Holiday in Poland Lower Silesia Holiday

Poznaj czarujące miasteczko – Lwówek Śląski

LWÓWEK ŚLĄSKI - jedno z najstarszych miast w Polsce

Lwowek SlaskiLwówek Śląski należy do grupy najstarszych miast Dolnego Śląska. Jest także jednym z pierwszych miast w Polsce lokowanych na prawie magdeburskim. W mieście istnieje przypuszczalnie najstarszy browar w Polsce -Browar Śląski 1209

Już we wczesnym średniowieczu Lwówek stał się lokalnym centrum gospodarczym i ośrodkiem osadnictwa wiejskiego. Jego rozwój przyspieszyło także dogodne położenie przy znanym szlaku handlowym zwanym Królewską Droga (Via Regia) oraz eksploatacja złota na obszarze dawnych Płakowic. Czynniki te przyczyniły się do wczesnej lokacji - już w 1217 roku książę Henryk l Brodaty nadał Lwówkowi Śląskiemu prawa miejskie. Lokacja i związane z nią przywileje spowodowały szybki rozwój miasta. Lwówek nie tylko rozwijał się gospodarczo - wzrosła także jego rola jako ośrodka władzy - w 1243 roku książę Bolesław Rogatka zorganizował w mieście pierwszy na Śląsku turniej rycerski, a w latach 1278-1286 Lwówek był siedzibą kolejnego z Piastów świdnicko-jaworskich, Bernarda Zwinnego i stolicą samodzielnego księstwa. W następnym okresie miasto stało się integralną częścią księstwa świdnicko-jaworskiego i dzieliło jego losy. Stopniowo, w miarę wyczerpywania się złóż złota, podstawą utrzymania mieszkańców stało się rzemiosło, głównie sukiennictwo i tkactwo, handel oraz obróbka kamienia budowlanego.

W 1329 roku miasto liczyło około 11 tysięcy mieszkańców i należało do najludniejszych ośrodków miejskich na Śląsku. W miarę rozwoju miasta lwóweccy mieszczanie uzyskiwali różne przywileje; prawo do organizacji targów i jarmarków, handlu solą, bicia własnej monety itd. We Lwówku istniało kilka cechów, z których najbardziej znaczącym był cech skupiający sukienników.

W 1392 roku, po śmierci księżnej Agnieszki, przeszedł Lwówek pod panowanie czeskie. Sto lat później, w 1498 roku, król czeski Władysław Jagiellończyk nadał Lwówkowi herb, który, za wyjątkiem krótkiej przerwy, jest używany do dnia dzisiejszego.

Na początku XVII wieku miasto liczyło ponad 8 tysięcy mieszkańców. Kres tej prosperity przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618-1648), w trakcie, której Lwówek został spustoszony i dokumentnie zniszczony. Zniszczenia wojenne, straty ludnościowe oraz pożary w latach 1659 i 1704, spowodowały, że prawie przez cały wiek XVIII miasto wegetowało. Niewielkie ożywienie gospodarcze nastąpiło pod koniec XVIII wieku. Lwówek, liczący wówczas nieco ponad 2600 mieszkańców, skorzystał z koniunktury, jaka zapanowała w Prusach. Rozwój gospodarczy został zahamowany w trakcie wojen napoleońskich. Wówczas przebywał w mieście sam "bóg wojny" - cesarz Napoleon Bonaparte, który zwyciężył Prusaków podczas tak zwanej "pierwszej bitwy nad Bobrem" - 22 sierpnia 1813 roku. Tak zwana "druga bitwa nad Bobrem", stoczona 29 sierpnia 1813 roku, zakończyła się klęską Francuzów.

Dopiero w drugiej połowie XIX następuje pewne ożywienie gospodarcze. Lwówek uzyskuje połączenie kolejowe ze Złotoryją (1884) i Gryfowem Śląskim (1885) oraz znacznie później z Jelenią Górą (1909). W mieście i okolicy rozwija się turystyka wspierana przez aktywne koło Towarzystwa Karkonoskiego (Riesengebirgsverein - RGV), a dzięki kapeli dworskiej, koncertującej w pałacu Hohenzollernów, staje się centrum kulturalnym. Także w tym okresie rozwija się przemysł spożywczy - w mieście powstaje między innymi nowoczesny browar Hohbergów oraz wytwórnia wódek. Następuje dalszy rozkwit lokalnych kamieniołomów, powstaje kopalnia gipsu i anhydrytu.

W okresie międzywojennym nadzieje na bardziej aktywny rozwój nie spełniły się. Wprawdzie liczba ludności wzrosła do ponad 6 tysięcy, ale zmalała liczba zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. Procesu degradacji gospodarczej miasta nie zdołał nawet zatrzymać specjalny program pomocy prowincjom wschodnim Rzeszy Niemieckiej wdrożony w 1937 roku. W czasie II wojny światowej pogłębia się zastój gospodarczy miasta, które w 1945 r. zostaje zniszczone w 40%.

Lwówek Śląski, zajęty ostatecznie przez wojska radzieckie 9 maja 1945 roku, został na mocy ustaleń konferencji poczdamskiej przekazany Polsce. Dotychczasową ludność miasta wysiedlono do Niemiec. Już w maju 1945 miasto staje się ośrodkiem polskiej administracji powiatowej, funkcję tę pełni do czerwca 1975 roku i ponownie od roku 1999. Ponadto od 1973 roku jest siedzibą gminy miejsko wiejskiej, obejmującej aktualnie miasto Lwówek Śląski i 28 wsi.

Lwóweckie Lato Agatowe - impreza plenerowa w Lwówku Śląskim, której głównym elementem jest międzynarodowa giełda minerałów, prawdopodobnie największa mineralogiczna imprezę w Polsce:

 

•           ponad 150 stoisk w tym ponad 40 prezentujących wyłącznie minerały,

•           kilkanaście wystaw tematycznych i kolekcjonerskich,

•           kilka stanowisk z prezentacjami cięcia i szlifowania kamieni ozdobnych,

•           chata walońska z zaaranżowanym wyrobiskiem agatowym,

•           rajdy do pól agatowych,

•           bezpłatne ekspertyzy okazów,

•           warsztaty dla zbieraczy minerałów,

•           warsztaty fotografii minerałów prowadzone przez światowej sławy fotografika  

            Jeffrey'a Scovila z USA.

Elementem drugoplanowym LLA jest znaczących rozmiarów rodzinny festyn rekreacyjny oferujący między innymi dwie sceny z bogatym programem estradowym (występy gwiazd polskich i zagranicznych) oraz barwny jarmark rozmaitości z ponad 160 stoiskami.

Lwóweckie Lato Agatowe odwiedza corocznie około 50000 osób z kraju i zagranicy.

Od kilku lat patronat medialny nad LLA sprawują: TVP PR3, Polskie Radio PR 1, Nowiny Jeleniogórskie.

W roku 2004 w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny Lwóweckie Lato Agatowe otrzymało certyfikat POT jako jedna z najlepszych imprez turystycznych w kraju.

W roku 2006 LLA zostało uhonorowane Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii najlepsza inicjatywa kulturalna Dolnego Śląska.

W marcu 2008 roku LLA otrzymało cetryfikat Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej dla najciekawszej atrakcji turystycznej Dolnego Śląska w 2007 roku w kategorii Produkt Turystyki Miejskiej lub Kulturowej.

zabytki

•           ratusz z początku XVI wieku

•           mury obronne, wraz z wieżami: Lubańską i Bolesławiecką,

•           kościół parafialny z przełomu XV i XVI wieku,

•           kościół i klasztor Franciszkanów z XIII w.

•           renesansowy zamek w dawnych Płakowicach

•           klasycystyczny pałac Hohenzollernów z poł. XIX w. (siedziba władz miejskich

             i powiatowych)

•           zabytkowe kamieniczki w rynku np. Kamienica Ław Chlebowych

Czas dojazdu z Gościńca Pod Zielonym Jajem do Lwówkai - około 10 minut.

więcej informacji