00 48 607 200 200

REZERWACJA
Holiday Poland Cheap Holiday in Poland Lower Silesia Holiday

Rzeka Kwisa –jedna z najczystrzych rzek w Polsce

KWISA - JEDNA Z NAJCZYSTSZYCH RZEK W POLSCE; SPŁYWY KAJAKOWE I PONTONOWE, RAJ DLA WĘDKARZY.

Kwisa RiverKwisa jest największym, lewym dopływem Bobru. Bieg rozpoczyna na wysokości między 940-1090m n.p.m., płynie ok. 127km i zbiera dopływy z Łużyc i Śląska (zlewnia liczy 1026km2), przepływając przez wiele wsi,miasteczek i miast aby ujście do Bobru pomiędzy Szprotawą i Żaganiem, poniżej wsi Wilczyce na wys. ok. 110m n.p.m. 
W górnym biegu Kwisa rozdziela zachodnie części Wysokiego Grzbietu i Grzbietu Kamienickiego. Poniżej Krobicy wpływa na Pogórze Izerskie, dzieląc je na dwie części. Za Nowogrodźcem wpływa na Nizinę Śląską, a w końcowym biegu przepływa przez Bory Dolnośląskie. W obszarze Gór Izerskich powierzchnia zlewni górskiej powyżej Mirska wynosi 126km2, zbierając dopływy lewobrzeżne: Siniec, Wodopój, Czerwony Potok, Pluskotnik, Mokrzyca, Świeradówka, Czarny Potok oraz prawobrzeżne: Struga, Płoka, Jastrząbek, Bystrzyk, Krobicki Potok, Dzieża, Mrożynka. 
Ponieważ rzeka charakteryzuje się dużą zmiennością stanów wody i znacznymi różnicami przepływów, na początku XXw. wybudowano na niej 2 jeziora zaporowe: Złotnickie i Leśniańskie. Wrosły doskonałe w krajobraz i są malowniczą atrakcją turystyczną przyciągającą przez cały rok tłumy. Warto wspomnieć, że nad Jez. Leśniańskim leży zamek Czocha - znów rozsławiony przez tv. 
Do pocz. XXw. w wodach Kwisy i jej górnych dopływach występował małż: skójka perłorodna (Margaritifera margaritifera). Została niestety wytępiona na skutek rabunkowych połowów i wzrastającego zanieczyszczenia wód. W 1967r. podjęto próbę jej restytucji, ale bez powodzenia. 
Kwisa już we wczesnym średniowieczu była miejscem poszukiwania i wydobycia złota. Głównymi rejonami wydobycia były okolice Świeradowa Zdroju, Rozdroża Izerskiego i doliny Czerwonego Potoku. Później dolinę Kwisy penetrowali Walończycy i inni poszukiwacze skarbów. Od połowy XIII do końca XVIIIw. Kwisa stanowiła granicę pomiędzy Śląskiem i Górnymi Łużycami. Wiąże się z tym zespół zamków, leżących na Pogórzu Izerskim zwany "kwiskim kluczem". 
Kwisa jest wciąż jedną z najczystszych rzek w Polsce. Organizowane są na niej spływy kajakowe (od Leśnej aż do ujścia) i pontonowe, jest także dobrą rzeką do amatorskich połowów ryb przez wędkarzy. więcej informacji tutaj