00 48 607 200 200

REZERWACJA
Holiday Poland Cheap Holiday in Poland Lower Silesia Holiday

Przepiękne Góry Izerskie

Góry Izery to raj dla turystów, snowbordzistów i narciarzy

IzeryPasmo górskie położone na granicy Polski i Republiki Czeskiej, wchodzące w skład Sudetów Zachodnich. Góry Izerskie zbudowane są głównie z gnejsów, granitognejsów oraz łupków łyszczykowych. Na południu Góry Izerskie oddziela od górujących nad nimi Karkonoszy Przełęcz Szklarska (886 m n.p.m.). Na wschodzie graniczą z Kotliną Jeleniogórską, na zachodzie z Kotliną Żytawską, zaś na północy z Pogórzem Izerskim. Po polskiej stronie wyróżniamy dwa główne grzbiety: Wysoki Grzbiet — najwyższy szczyt Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.), będąca najwyższym szczytem Gór Izerskich oraz Grzbiet Kamienicki — najwyższa kulminacja — Kamienica (973 m n.p.m.). Po stronie czeskiej wyróżniamy grzbiety: Waloński — najwyższy szczyt — Jizera (1122 m n.p.m.) oraz Średni — najwyższy szczyt — Jeleni Strań (1018 m n.p.m.). Najwyższym szczytem leżącym po stronie czeskiej jest Smrk (1124 m n.p.m.). 

Charakterystycznym elementem rzeźby tego pasma są skalne ambony i wychodnie rozsiane pośród kopulastych wierchów, podciętych często stromymi zboczami. Na kształtowanie krajobrazu Gór Izerskich miały również kapitalny wpływ rzeki z których większe to: Izera (od której wzięło nazwę całe pasmo) oraz Kwisa (której dolina rozdziela dwa główne pasma górskie po polskiej stronie). Izera tworzy również malownicze rozlewiska i meandry, charakterystyczne, co niezwykłe, dla rzek nizinnych. Istotną osobliwością tego pasma górskiego jest występowanie rozległych torfowisk. Z racji ochrony siedlisk rzadkich gatunków ptaków 4765 ha torfowisk izerskich zostało włączona w obszar ochrony Natura 2000. Walory przyrodnicze Gór Izerskich spowodowały objęcie ich ścisłą ochroną w formie rezerwatów przyrody. Po polskiej stronie funkcjonują cztery: Torfowiska Doliny Izery, Grądy koło Posady, Góra Zamkowa oraz Krokusy w Górzyńcu. Znaczna część pasma po stronie czeskiej jest zaś objęta obszarem chronionego krajobrazu CHKO Jizerské hory. Zajmuje on obszar 35 000 ha, a utworzony został w 1967 roku.

Do Świeradowa Zdroju, bądź Szklarskiej Poręby dotrzemy bez problemu z Jeleniej Góry czy Wrocławia. W sezonie do Szklarskiej Poręby kursuje również pociąg z Warszawy. Jeśli nie dysponujemy własnym środkiem transportu, podróż w czeską część Gór Izerskich ułatwią nam połączenia kolejowe ze Szklarskiej Poręby. Koleją Izerska dotrzemy m.in. do Harrachova czy granicznych Jakuszyc. Polecamy rnoclegi jak również transport w naszym Gościńcu Pod Zielonym Jajem, który położony jest na przedgórzu Izerskim (zaledwie 30 min. drogi od Świeradowa Zdroju).

więcej informacji tutaj