00 48 607 200 200

REZERWACJA
Holiday Poland Cheap Holiday in Poland Lower Silesia Holiday

Dolny Śląsk - Kraina Wygasłych Wulkanów

POGÓRZE KACZAWSKIE - KRAINA WYGASŁYCH WULKANÓW

expoloreRegion Gór i Pogórza Kaczawskiego należy do najbardziej zróżnicowanych pod względem geologicznym i tektonicznym w Polsce. Są to góry zrębowe, to znaczy, że występują tu w sąsiedztwie, przesunięte w wyniku ruchów tektonicznych, zapadnięte rowy i wyniesione w górę zręby. Najstarsze skały budujące Góry i Pogórze Kaczawskie pochodzą z kambru i liczą ponad 500mln lat. Są to fyllity, łupki zieleńcowe, zieleńce, keratofiry i diabazy. Można je obserwować w licznych naturalnych odsłonięciach oraz nieczynnych już kamieniołomach. Procesy geologiczne, w tym także ruchy ziemi i wybuchy wulkanów, doprowadziły do powstania prawdziwego bogactwa, cennych skał i minerałów takich jak: chalkozyn, bornit, piryt, chalkopiryt, azuryt, malachit, galena, arsenopiryt, srebro rodzime, agat, ametyst, kryształ górski, chryzoberyl, rubin, cyrkon, granat, korund, topaz, turmalin, tytanit, szmaragd, kalcyt, kowelin, anhydryt, baryt i gips. W osadach rzecznych występuje złoto. Na obszarze Gór i Pogórza Kaczawskiego obserwować można ślady aż trzech okresów aktywności wulkanicznej. Monumentalnym przykładem wulkanizmu powaryscyjskiego, sięgającego ok. 250 mln lat wstecz, jest pomnik przyrody Organy Wielisławskie w Sędziszowej. Znacznie więcej śladów w postaci pokryw lawowych i kominów wulkanicznych pozostawił po sobie wulkanizm okresu miocenu (ok. 25mln lat p.n.e.). Był on następstwem głębokich spękań i przesunięć bloków skalnych, w wyniku których powstał min. sudecki uskok brzeżny. Procesy wulkaniczne doprowadziły do powstania kominów wulkanicznych min.: Ostrzycy Proboszczowickiej, Wilczej Góry, Czartowskiej Skały. Uczyniły Krainę Wygasłych Wulkanów rezerwuarem bazaltu. W Górach i na Pogórzu Kaczawskim bogato reprezentowane są również rudy metali – miedzi, ołowiu, srebra i żelaza, które eksploatowano w regionie od średniowiecza. Część starych, nieczynnych już wyrobisk jest nadal miejscem poszukiwania cennych skał i minerałów. Spośród nich światową sławą cieszą się, należące do jednych z najpiękniejszych na świecie, kaczawskie agaty, które również swoje istnienie zawdzięczają obecności procesów wulkanicznych w regionie. Wiele śladów pozostawił lądolód skandynawski, który nadał ostateczny rys krajobrazowi dorzecza Kaczawy. Zaznaczył swoją obecność poprzez pozostawienie osadów piasków, żwirów i glin. Na szczytach, które wznosiły się jak wyspy nad lądolodem powstały gołoborza. Wulkaniczny krajobraz, zwłaszcza Pogórza Kaczawskiego, możemy podziwiać dzięki obecności w nim bazaltowych wzniesień dawnych wulkanów. Pejzaż Pogórza Kaczawskiego tworzy także inny unikatowy w Sudetach typ krajobrazu. Jest to zespół krawędzi strukturalnych tzw. kuest. W ich obrębie występują fantazyjne formy skalne utworzone w piaskowcu kredowym takie jak Krucze Skały w Jerzmanicach Zdroju, czy pseudokrasowe jaskinie w Dolinie Drążnicy. W Wojcieszowie nadal pozyskuje się wapienie krystaliczne nazywane, w uwagi na ich urodę, wojcieszowskimi marmurami. Góry i Pogórze Kaczawskie to jeden z niewielu w Polsce i Europie obszarów tak dobrze zachowanej przyrody. Wiele osób nazywa ten obszar „Dzikimi Kaczawami”, co podkreśla wyjątkowość i naturalność tych gór nie do końca jeszcze odkrytych zarówno przez turystów jak i naukowców. Niezliczone ostoje dzikiej przyrody zachwycą każdego, bez względu na porę roku.

Największym Wygasłym wulkanem jest Ostrzyca Proboszczowska zwana polską Fuji Jamą. Jego erupcje miały charakter silnie eksplozyjny i tworzyły stożki popiołów i “żużlu” wulkanicznego o wysokościach sięgających kilkuset metrów, którym często towarzyszyły potoki lawy bazaltowej.  Ostatnia miała miejsce 15 – 20 mln lat temu .

Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, iż zaobserwowano serię niewielkich wstrząsów w okolicy Gór Kaczawskich. W wyniku przeprowadzonej przez okres 1 roku obserwacji odnotowano niewielką aktywność sejsmiczną na głębokości 600-1000 m, co oznacza, że jest możliwe w przeciągu 200-300 lat przebudzenie wulkanu. Obecnie Ostrzyca wciąż jest monitorowana.

W niektórych źródłach znaleźć można informacje, że w okresie kultury łużyckiej Ostrzyca stanowiła ośrodek kultu słońca. Są to jednak tylko niepotwierdzone przypuszczenia.

Pewne jest natomiast, iż w czasach reformacji – w rejonie Spitzberg (niem. nazwa) mieszkało wielu „innowierców”, należących do protestanckiej sekty schwenckfeldystów. Z ich przybyciem w te rejony związana jest pewna legenda:  Niewiernych mieszkańców Legnicy i okolic diabeł postanowił zabrać do piekła na końcu świata. Powsadzał więc ich do olbrzymiego wora, który zawadzając o skalisty szczyt wzgórza rozdarł się i niewierni rozsypali po okolicy. Do dziś ich potomkowie przyjeżdżają z całego świata, aby zobaczyć obelisk postawiony na wspomnienie tamtych czasów i ich duchowego przywódcy Daniela Caspara von Schwenckfeld.

Od 1946 r. przez kilka lat miał tu schronienie walczący z komunistami partyzant Czarny Janek.

Wejście na Ostrzycę to wyprawa trwająca około 40 minut. Zbocze jest dość łagodne (poza odcinkiem tuż przed szczytem góry), dlatego taka wspinaczka odpowienia jest również dla  dzieci. Po drodze obserwować można przyrodę, w tym wiele rzadkich lub bardzo rzadkich gatunków roślin takich jak: zanokcica skalna, podrzeń żebrowiec (gatunek paproci), naparstnica zwyczajna, lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, prosienicznik gładki, ułudka leśna, kokorycz wątła, kosmatka olbrzymia, perłówka jednokwiatowa, miodunka plamista oraz wiele innych. Ciekawostką jest, że na Ostrzycy do niedawna swoje jedyne stanowisko w Polsce miał czosnek sztywny, relikt epoki lodowcowej, obecnie uznany za wymarły.
Sama góra ma wysokość 501 metrów nad poziomem morza i  jest najwyższym szczytem Pogórza Kaczawskiego. Jej wierzchołek stanowi więc doskonały punkt widokowy. W pogodne dni można dostrzec dolinę Odry,  Złotoryję, wulkaniczny stożek Grodźca i odsłonięty czop wulkaniczny – rezerwat przyrody nieożywionej „Wilcza Góra”, zwany też Wilkołakiem lub Wilczycą, „Wielisławskie organy”, Świerzawę i Wojcieszów,  wał Karkonoszy i bliższy masyw Gór Kaczawskich z zalesionym Kopcem Skopca.

więcej informacji tutaj